VRIEND WORDEN

Opmerking: de Vrienden van Kunstpuntgouda worden straks Vrienden van de Garenspinnerij. 

Kunstpuntgouda maakt cultuur breed en voor een groot publiek toegankelijk. Elkaar ontmoeten staat daarbij centraal. Alle activiteiten vinden plaats onder (bege)leiding van gepassioneerde, aan de instelling verbonden, professionals in een inspirerende omgeving. Dit bezorgt cursisten en bezoekers een indrukwekkende cultuurbeleving. Kunstpuntgouda vervult een publieke taak, heeft oog voor cultureel ondernemerschap en is daardoor een instelling die stevig in de Goudse samenleving staat. Draag jij kunst en cultuur een warm hart toe? Word dan Vriend van Kunstpuntgouda. Want niemand kan zonder vrienden...

<3 VOOR CULTUUR

'Kunsteducatie is essentieel om onze culturele rijkdommen aan de toekomstige generaties over te dragen. Om ze daar ten volle van te laten genieten.' 

De Vrienden dragen hier graag aan bij door Kunstpuntgouda te ondersteunen in haar werk. Kunstpuntgouda stimuleert de cultuurparticipatie van burgers. Door ondersteuning, bemiddeling en door iedereen een leven lang kunsteducatie te bieden. Daarbij staat de de beleving van elke deelnemer centraal. Kunstpuntgouda richt zich, met oog voor kwaliteit, op de ontwikkeling van passie en talent! De Stichting Vrienden Kunstpuntgouda zorgt er voor dat Kunstpuntgouda kunsteducatie toegankelijk kan houden voor iedereen.

VOORDEEL

Vriend worden van Kunstpuntgouda biedt je de volgende voordelen:
2x per jaar een uitnodiging voor een concert bezoek (toegang voor 2 personen)
1x per jaar een uitnodiging voor de 'Vrienden voorstelling' (toegang voor 2 personen)
Je ontvangt de Vrienden-nieuwsbrief per mail

WAT GEVEN ONZE VRIENDEN?

Vrienden betalen € 25 per jaar.
Van deze bijdrage bekostigt Kunstpuntgouda o.a. instrumenten en apparatuur.

ANBI gegevens Vrienden van Kunstpuntgouda
Donaties zijn welkom op: SNS Bankrekening: NL53 SNSB 0871 2570 84

CONTACT

Stichting Vrienden Kunstpntgouda
Postbus 3010
2800 CC Gouda
vrienden@kunstpuntgouda.nl  

Voorzitter
Jan Hein Boone 

Penningmeester
Jan Potharst

Secretaris
Marianne Woudstra-van Deijk

Bestuurders
Danielle Verkuijl - Munnik 
Olaf Ooijevaar 
Ton Snoep 
Margriet de Kruijf