Gefeliciteerd Joost!

woensdag 18 januari 2017

Joost Smit - hier bekend als enthousiast winkelmedewerker - , Dennis Bröcker (Dennis) en Peterpaul Kloosterman ontvingen vanmiddag de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Daphne Bergman. De erepenningen werden uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst. Zij ontvingen de erepenning als waardering voor hun jarenlange inzet bij het Filmhuis. 

Joost Smit is sinds 2001 op zondagavond in de cabine te vinden. Ook is hij al jarenlang het eerste aanspreekpunt voor de alarmcentrale. Naast het Filmhuis is Joost ook vaak in zijn atelier waar hij zijn grote liefde voor gebouwen terug laat komen in de keramiek. Ooit won hij voor zijn keramiekactiviteiten de originaliteitsprijs van Gouda. Voor een organisatie als het Filmhuis is  enthousiasme en drive heel welkom. Joost, Dennis en Peterpaul ondersteunen alle drie de doelstelling van het Filmhuis.

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.