Het is hier geen hotel!
Externe partij

Het is hier geen hotel!

maandag 4 november 2019, 19.00-22.00 uur

Het opvoeden van pubers is soms een uitdaging: ze zijn zelfstandiger, hebben een duidelijke mening en zijn op zoek naar zichzelf.

Op maandag 4 november organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin Gouda in samenwerking met verschillende organisaties, een gratis informatiebeurs over het opvoeden van en praten met pubers. GGD Hollands Midden en de acteurs van Lering & Vermaak verzorgen een interactief theater waarbij ze informatie geven over verschillende thema’s, de rol die de ontwikkeling van de puberhersenen daarin speelt en het effect daarvan op hun gedrag. Ze staan stil bij wat dit van ouders/opvoeders vraagt en wat zij zelf kunnen doen.

Het wordt een avond met veel vaart, humor, herkenning en inspiratie! Contact en ontmoeting staan centraal. Er is een informatiemarkt met verschillende organisatie die zich met pubers bezig houden. Bezoekers krijgen tips en advies over hun (opgroeiende) puber en hebben de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen.

Toegang: Gratis (aanmelden niet nodig, max. 125 plekken beschikbaar)

19:00 uur Inloop en informatiemarkt
19:15 uur Opening door Corine Dijkstra, wethouder Gemeente Gouda
19:30 uur Presentatie GGD en Lering & Vermaak acteurs over seksualiteit
20:15 uur Pauze* en gelegenheid tot het bezoeken van de informatiemarkt
20:45 uur Presentatie GGD en Lering & Vermaak acteurs over seksualiteit.
21:30 uur Afsluiting

agenda november