Leedvermaak
Cultuurhuis Garenspinnerij

Leedvermaak

zaterdag 28 oktober 2017, 20.00 uur

Ada en Simon, een joods echtpaar dat de tweede wereldoorlog niet zonder kleerscheuren heeft overleefd, geven een groot feest ter ere van het huwelijk van hun dochter Lea. Naarmate de zogenaamd vrolijke bruiloft vordert, blijkt hoe getekend iedereen is door het verleden. De gasten groeien door hun verleden niet naar elkaar toe maar raken juist steeds verder van elkaar verwijderd. De gelukkige toekomst die men voor ogen heeft staat op losse groeven.

Aan de hand van dit treurig verlopende bruiloftsfeest toont Judith Herzberg het lot van een groep heel verschillende mensen. 'Leedvermaak' laat zien hoe casatrofaal onrecht, zoals de Holocaust, generaties lang doorwerkt. Aan u om de paralellen met hedendaags onrecht te leggen.

Tickets: €12,50 via ticket.voetlicht@gmail.com 

agenda oktober