De Klup

In eerste instantie was het plan om iedereen van De Klup bij het ontwerp te betrekken, maar met de diversiteit aan activiteiten, deelnemers en vrijwilligers bleek dit een onmogelijke opgave. Uiteindelijk is er voor gekozen om een beeld te maken dat het gevoel van De Klup weergeeft:  eenheid in verscheidenheid. 

De kaasboerin van De Klup is beschilderd door zes vrijwilligers. De verscheidenheid bij de organisatie wordt gesymboliseerd door alle regendruppels die, verwarmd door de zon (het oude logo van De Klup),  een prachtige regenboog vormen. De verschillende groepen binnen De Klup leveren een aandeel  in de vorm van tekeningen, gebreide en geknutselde werkjes, die in de zakken van een transparante regencape  gestopt worden, en om het beeld wordt gehangen. Voorbijgangers kunnen straks deze werkjes eruit halen en meenemen.

Als organisatie voor maatschappelijk werk heeft De Klup zijn expertise in het werken voor en met mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. De Klup biedt  geïndiceerde activiteiten in de vorm van dagbesteding voor volwassenen en naschoolse opvang voor kinderen.

Daarnaast biedt de Klup tal van participatie activiteiten gericht op mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en jong volwassenen van Gouda. In samenwerking met andere organisaties en burgerinitiatieven zorgt De Klup ook voor participatie in de buurt door coördinatie en uitvoering van wijkgerichte activiteiten, gericht op ontmoetingen, gezelligheid en een gezonde maaltijd bij Samsam (onderdeel van De Klup) , Gouda West (de Walvis) en Gouda Oost (Buurtpunt Zoutman en Nelson Mandela Centrum). Want waar kun je elkaar nou beter ontmoeten dan aan tafel?

Participatie gaat over deelnemen aan de samenleving, naar elkaar omkijken, iets voor een ander doen. Joke (coördinator wijkactiviteiten) en Pien (naschoolse opvang) “Wat we missen is het aanbod voor de categorie 18- tot 30-jarigen. Vroeger was dit er wel, maar sinds de indicatie van deze activiteiten bij de gesubsidieerde zorg zijn ondergebracht is hier bij De Klup geen geld meer voor. De activiteiten voor deze doelgroep vinden vaak ’s avonds plaats dus moeten ouders deze jongeren met eigen vervoer halen en brengen. Sommige ouders willen dan blijven wachten. Maar hoe had jij dat gevonden als vroeger je ouders erbij waren blijven staan?” Zowel Joke als Pien gunnen deze doelgroep zo hun privacy en vooral het recht op een eigen leven. Want al zo vaak zijn zij ‘patiënt’ en niet Willem of Janneke. 

 

"Wat wij doorgeven aan Gouda? Van verscheidenheid, naar eenheid en kleur in het leven. Voor en door elkaar onbeperkt genieten."

de_klup.jpg