GOUDasfalt

Met op haar hoofd een haardos van fietsventielen, een koptelefoon van kroonkurken en omringd door betonstaal, geeft dit Goudse Icoon in ruw beton de ziel van GOUDasfalt weer. Zij is duurzaam bekleed met hergebruikt materiaal dat uit containers is gehaald, gevonden is op het terrein of is ingebracht door een van de kleinschalige, ambachtelijke bedrijven op GOUDasfalt

Met haar voeten op het asfalt, verloochent zij haar afkomst niet. In 2015 werd de stichting GOUDasfalt opgericht. Een burgerinitiatief om via co-creatie te komen tot duurzame ontwikkeling van het terrein aan de Gouderaksedijk waar tot 2014 het bedrijf Koudasfalt was gevestigd. De stichting heeft de karakteristieke industriële aanblik van het terrein behouden en er een broedplaats van gemaakt, een bron voor ondernemerschap, ambachten en creativiteit met culturele programmering, kleinschalige evenementen en horeca. Bij de inrichting van het terrein wordt veel aandacht besteed aan groen, hergebruik en duurzaamheid. De bestaande industriële elementen krijgen zo veel mogelijk een nieuwe functie.

Als verbindende factor tussen beide oevers van de Hollandse IJssel vaart het pontje Gein bezoekers uit de historische binnenstad van Gouda heen en weer.

Voor de bewerking van het beeld is geen ontwerp gemaakt. De acht deelnemers laten het gewoon ‘ontstaan’ en toch vormt het een organisch geheel, net zoals dat bij GoudAsfalt gebeurt Jan Mostert, beeldend kunstenaar: “Het ontwerp is niet doordacht maar het ontstaat gewoon. Van een afstand bekeken is het beeld meer dan een optelsom van allerlei stukjes hergebruikt materiaal. Iets dat oud is heeft sowieso meer waarde.”

De stukjes glas op de sokkel symboliseren scheuren in het asfalt, maar weerspiegelen ook het stromende water van de Hollandsche IJssel.

Irma Munneke: “De groene strook naast het stadsstrand is haar definitieve standplaats. Daar komt ze letterlijk tot leven door wilgentakken die langs haar omhoog groeien.”


"Wij geven GOUDasfalt aan Gouda door als broedplaats van nieuwe duurzame ideeën."

goudasfalt.jpg