Jongerenopvang Midden-Holland, Leger des Heils

Aan de beschildering van deze kaasboerin werkten zowel jongeren als begeleiders mee. De kleur blauw wordt geassocieerd met vertrouwen, geloof, loyaliteit en de hemel. De strepen en stippen in het hart geven de onderlinge verbondenheid weer.  Op de sokkelrand staat ‘Together we’re one’. De bloemen en boom staan voor groei en ontwikkeling en geven het beeld een zonnig, positief karakter.

Jongerenopvang Midden-Holland van het Leger des Heils is een maatschappelijke opvang voor dak- en thuisloze jongeren in de leeftijd van 18 t/m 23 jaar. Er wordt tijdelijke huisvesting geboden voor maximaal 6 maanden. Professionele zorgcoördinatoren en woonbegeleiders van Jongeren Onder Dak (JOD) begeleiden en trainen de jongeren om in sociaal en economisch opzicht zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de samenleving.  Er wordt geleerd spanningsfactoren op school of werk te verkleinen of op te lossen. Ook wordt er gewerkt aan opbouw en herstel van netwerk en relaties. Doel hierbij is dat zij de eigen regie in het leven weer kunnen voeren.  Sinds de coronapandemie heeft de gemeente Gouda de opvang voor dak- en thuisloze jongeren anders ingericht. Deze veranderingen waren nodig om de coronamaatregelen te kunnen naleven. De jongerenopvang kreeg een eigen locatie en het aantal opvangplekken is uitgebreid van 11 naar 12.

Ryan (20) is via straatadvocaat Sharon bij de jongerenopvang terechtgekomen. Sinds acht maanden heeft hij een kamer in een appartement. Er zijn drie slaapkamers, waarvan één wordt vrijgehouden voor crisisopvang. Er wordt een groot beroep gedaan op zelfstandigheid, hoewel er altijd een begeleider bereikbaar is ter ondersteuning. Belangrijk dat zij zich veilig voelen. Ryan heeft inmiddels een eigen huis toegewezen gekregen. Het is een passend vervolg naar zelfstandigheid en een nieuw leven.  

 

"Wij geven aan Gouda een veilige plek door, waar we jongeren een eerlijke frisse start gunnen."

jongerenopvang_m_h_leger_des_heils.jpg