De Regenboog Alliantie en de Gender & Sexuality Alliance

 Deze kaasboerin is non-binair. De paarse ondergrond verwijst naar Paarse Vrijdag, de dag waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur paars op school hun solidariteit kunnen tonen met  lesbische- , homo-, biseksuele-, transgender-, intersekse- en queer jongeren (LHBTI+’ers). De roze ondergrond verwijst naar Roze Zaterdag, de Nederlandse versie van de Gay Pride Parade. De silhouetten van gezichten op het beeld zijn allemaal anders omdat iedereen zichzelf mag zijn. De dikkere lijnen zijn de aderen naar de harten, verbonden in de liefde. De regenboogkleuren in de aderen geven aan dat LHBTI-zijn in je zit en dus geen keuze is.

De Regenboog Alliantie komt op voor de belangen en rechten van LHBTI+'ers.  De Gender & Sexuality Alliance (GSA) doet hetzelfde binnen de scholen. Zij zijn alert op de ontwikkelingen in de maatschappij en op scholen ten aanzien van LHBTI+ zaken. De GSA bestaat uit leerlingen en docenten, die op allerlei manieren bijdragen aan vrijheid en veiligheid van LHBTI+'ers op hun school.

Zij bereiken de jongeren van groep 8 t/m de laatste klas van de middelbare school, geven advies en beantwoorden vragen. Jack, Zoë, Nika, Jayden, Mark en Hedwig (14-16 jaar) van De Goudse Waarden en het Coornhert Gymnasium vertellen:  “Op school is er dankzij de GSA meer aandacht voor transgender jongeren en jongeren die zich seksueel of romantisch aangetrokken voelen tot iemand van hetzelfde geslacht. Er wordt opener over deze onderwerpen op school gesproken.  En de verplichte boekenlijst is herzien, daar staan nu ook boeken op met LHBTI-gerichte onderwerpen en inhoud.”

Landelijk worden er per dag 2 jongeren uit huis gezet en 3 jongeren per week mishandeld, simpelweg om reden omdat zij zich seksueel of romantisch aangetrokken voelen tot iemand van hetzelfde geslacht of transgender zijn. De GSA vindt dat iedereen op hun school de vrijheid heeft te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden.

De Regenboog Alliantie is dé belangenbehartiger van de LHBTI gemeenschap in Gouda. Jan Geerink, van de Regenboog Alliantie:  “Wij bieden informatie, advies en voorlichting,  faciliteren ontmoetingen en vergroten de zichtbaarheid van de LHBTI gemeenschap  in Gouda en omstreken.
De Stichting Regenboog Alliantie Gouda is de voortzetting van de Stichting Roze Zaterdag 2018 en werkt samen met COC Rotterdam”.

Samen met heel veel partijen heeft Gouda in 2018 een intentieverklaring ondertekend, waarbij de gemeente aangeeft zich actief in te zetten voor de acceptatie, emancipatie en veiligheid van LHBTI+'ers. Hiermee willen ze problemen als discriminatie op de woningmarkt, intimidatie en geweld op straat, op scholen en sportclubs, tegengaan. De gemeente gaat in gesprek met werkgevers over meer diversiteit en inclusie op de werkvloer en handhaaft op arbeidsdiscriminatie. Zorginstellingen in Gouda en regio Midden-Holland bijvoorbeeld ondertekenden het Zorgmanifest, waarmee zij meer aandacht besteden aan diversiteit onder medewerkers en cliënten.    

Wil je naar aanleiding van dit artikel meer informatie kun je een mail sturen naar:

info@regenboogalliantie.nl  of  gsa.hetlyceum@degoudsewaarden.nl 

 

"Wij geven Gouda door als stad van diversiteit waar iedereen zichzelf mag zijn."

regenboog_alliantie_gsa.jpg