Gouda, 15 februari 2022

Beste (ouders van) leerlingen, cursisten, docenten, medewerkers en vrijwilligers:

De afgelopen periode heeft de media vol gestaan met berichten over seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Naar aanleiding van deze berichten stellen wij onszelf nu ook extra de vraag of we met elkaar voldoende zorgen en borgen dat er een cultuur is binnen Cultuurhuis Garenspinnerij waar iedereen zich veilig voelt om te werken en cursussen of lessen te volgen. Zijn we voldoende alert? We hopen van harte dat dit binnen Cultuurhuis Garenspinnerij het geval is en zo wordt ervaren. Echter, deze aanname kunnen en willen we niet zomaar doen; daarom grijpen we dit moment aan om er extra bij stil te staan.

Een veilige plek waar je een les, cursus of workshop kunt volgen is cruciaal. Elke docent die met kinderen werkt heeft een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag), alle overige docenten, medewerkers en vrijwilligers ondertekenen onze gedragscode. Speciaal voor leerlingen en cursisten heeft Cultuurhuis Garenspinnerij een extern vertrouwenspersoon waar elke cursist of leerling terecht kan bij het vermoeden van een misstand op het gebied van fraude, ongewenste intimiteiten en overige schending van een wettelijk voorschrift. 

De contactgegevens van ons extern vertrouwenspersoon zijn:

Kim Magnée-de Berg

06-41375303

kmagnee@xs4all.nl

voorstellen_kim_magnee_de_berg_2022.pdf

 kim.jpg

Klokkenluidersregeling

Cultuurhuis Garenspinnerij hanteert een klokkenluidersregeling. Bij het vermoeden van een misstand op het gebied van fraude, ongewenste intimiteiten en overige schending van een wettelijk voorschrift kan een werknemer een melding doen bij een van de twee vertrouwenspersonen:

Ingrid Davidse, ingrid@garenspinnerij.nl
Frits Garenfeld, frits@garenfeld.nl

Klokkenluidersregeling Cultuurhuis Garenspinnerij