Gouda, 15 februari 2022

De afgelopen periode heeft de media vol gestaan met berichten over seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Naar aanleiding van deze berichten stellen wij onszelf nu ook extra de vraag of we met elkaar voldoende zorgen en borgen dat er een cultuur is binnen Cultuurhuis Garenspinnerij waar iedereen zich veilig voelt om te werken en cursussen of lessen te volgen. Zijn we voldoende alert? We hopen van harte dat dit binnen Cultuurhuis Garenspinnerij het geval is en zo wordt ervaren. Echter, deze aanname kunnen en willen we niet zomaar doen; daarom grijpen we dit moment aan om er extra bij stil te staan.

Een veilige plek waar je een les, cursus of workshop kunt volgen is cruciaal. Elke docent die met kinderen werkt heeft een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Alle overige docenten, medewerkers en vrijwilligers ondertekenen onze gedragscode. Speciaal voor leerlingen en cursisten heeft Cultuurhuis Garenspinnerij een externe vertrouwenspersoon waar elke cursist of leerling terecht kan bij het vermoeden van een misstand op het gebied van fraude, ongewenste intimiteiten en overige schending van een wettelijk voorschrift. 

De contactgegevens van ons extern vertrouwenspersoon zijn:

Kim de Berg        
06-41375303      
domineekimdeberg@gmail.com

Graag stel me in dit stukje aan u en jullie voor als nieuwe externe vertrouwenspersoon van de Garenspinnerij. Het zal niemand ontgaan zijn dat er momenteel veel te doen is rondom grensoverschrijdend gedrag op verschillende plekken in de samenleving. We schrikken ervan op hoeveel plekken dat aan de orde is: in de cultuursector en in de sport, op scholen en in religieuze instituten, in de politiek en op de werkvloer.

Dat vraagt om een cultuuromslag en binnen organisaties zeker ook om een aanspreekpunt om eventuele ervaringen van grensoverschrijdend gedrag of onveiligheid in vertrouwen te kunnen delen. Vervolgens kan dan gekeken worden welke verdere stappen er ondernomen moeten worden.

De Garenspinnerij heeft er voor gekozen een externe vertrouwenspersoon aan te stellen en heeft mij daarvoor benaderd. Mijn naam is Kim de Berg. Sinds 2000 woon ik in Gouda en werk ik hier als predikant. Daarnaast werk ik in Den Haag als geestelijk verzorger. In die hoedanigheid ben ik getraind in het luisteren naar mensen, ben ik gewend vertrouwelijke gesprekken te voeren en ik hoop een open en ontvankelijke houding te hebben voor ervaringen en zorgen die mensen met zich meedragen.

De Garenspinnerij ken ik doordat mijn kinderen hier cursussen volgen of gevolgd hebben. Wanneer je negatieve ervaringen hebt (of hebt gehad) op het gebied van grensoverschrijdend gedrag bij de Garenspinnerij, dan hoop ik dat je je vrij voelt contact met mij op te nemen. We kunnen dan een afspraak maken, ik zal de tijd nemen naar jouw verhaal te luisteren en samen te verkennen wat we eraan kunnen doen.

Je kunt dan denken aan seksueel grensoverschrijdend gedrag (in de breedste zin van het woord), maar ook aan pesterijen, agressie, discriminatie of een sfeer van onveiligheid in het algemeen. Ook als je twijfelt of je wel of niet een melding wilt doen, kun je bij mij terecht. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en blijven onder ons, tot jij zelf aangeeft dat het goed zou zijn om verdere stappen te ondernemen.

Met hartelijke groet, Kim de Berg

 kim.jpg

Klokkenluidersregeling

Cultuurhuis Garenspinnerij hanteert een klokkenluidersregeling. Bij het vermoeden van een misstand op het gebied van fraude, ongewenste intimiteiten en overige schending van een wettelijk voorschrift kan een werknemer een melding doen bij een van de twee interne vertrouwenspersonen:

Klokkenluidersregeling Cultuurhuis Garenspinnerij