Jaarverslag 2022

Download hier het jaarverslag 2022

Samenvatting

Culturele basisvoorziening Gouda

De Garenspinnerij is een van de vier culturele pijlers in Gouda. Samen met de Goudse Schouwburg, het Museum Gouda en de Bibliotheek Gouda vormen wij de culturele basisvoorzieningen in de stad en regio. Als belangrijkste culturele organisatie op het gebied van cultuureducatie, amateurkunstbeoefening en talentontwikkeling bedienen we Gouwenaars die als leerling, cursist of bezoeker gebruikmaken van ons ruime aanbod.

Daarnaast bieden we ook een belangrijke impuls aan Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair en voortgezet onderwijs. Wij zijn een broedplaats waar co-creatie, vraaggestuurd werken en klantgerichtheid de uitgangspunten  van onze activiteiten zijn op het brede gebied van cultuur en sociaal domein, met de functies educatie, presentatie en participatie.

Dit doen we door:

1. Cultuureducatie
2. Cursussen
3. Amateurkunst
4. Kunst en cultuur inzetten in het sociaal domein