Jaarverslag 2020

Download hier het jaarverslag 2020

 

Samenvatting

Culturele basisvoorziening Gouda

De Garenspinnerij is een van de vier culturele pijlers in Gouda en behoort samen met de Schouwburg, het Museum Gouda en de Bibliotheek tot de basisvoorzieningen in de stad en regio. Als belangrijkste culturele organisatie op het gebied van cultuureducatie, amateurkunstbeoefening en talentontwikkeling bedienen we niet enkel de Gouwenaars die als leerling, cursist of bezoeker gebruik maken van ons ruime aanbod, maar bieden we ook een belangrijke impuls aan Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Wij zijn een broedplaats waar co-creatie, vraaggestuurd werken en klantgerichtheid het uitgangspunt zijn van onze activiteiten. Op het brede gebied van cultuur en sociaal domein, met de functies educatie, presentatie en participatie.

Dit doen we door:

1. Cultuureducatie
2. Cursussen
3. Amateurkunst
4. Kunst en cultuur inzetten in het sociaal domein

 

Download hier het jaarverslag 2019