Jaarverslag 2020

Download hier het jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Samenvatting

Culturele basisvoorziening Gouda

De Garenspinnerij is een van de vier culturele pijlers in Gouda en behoort samen met de Schouwburg, het Museum Gouda en de Bibliotheek tot de basisvoorzieningen in de stad en regio. Als belangrijkste culturele organisatie op het gebied van cultuureducatie, amateurkunstbeoefening en talentontwikkeling bedienen we niet enkel de Gouwenaars die als leerling, cursist of bezoeker gebruik maken van ons ruime aanbod, maar bieden we ook een belangrijke impuls aan Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Wij zijn een broedplaats waar co-creatie, vraaggestuurd werken en klantgerichtheid het uitgangspunt zijn van onze activiteiten. Op het brede gebied van cultuur en sociaal domein, met de functies educatie, presentatie en participatie.

Dit doen we door:

1. Cultuureducatie
2. Cursussen
3. Amateurkunst
4. Kunst en cultuur inzetten in het sociaal domein

Raad van Toezicht: borging deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid

Cultuurhuis Garenspinnerij heeft een besturingsmodel met een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van de Stichting bestaat in december 2020 uit de volgende personen, te weten:

De heer Rien Fraanje / voorzitter / aftredend per juni 2022 / herbenoembaar
Mevrouw Eline Levering / secretaris / aftredend per juni 2019 / herbenoembaar
De heer Theo Vermeij / vice-vz/audit cie / aftredend per februari 2021 / aftredend
De heer Marien Brand / audit cie / aftredend per februari 2022 / herbenoembaar
Mevrouw Margreet Bos / lid / aftredend per juni 2022 / herbenoembaar

Culturele ANBI

Cultuurhuis Garenspinnerij is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’(ANBI). Dit houdt in dat giften aan onze organisatie zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. 

Download hier het jaarverslag 2019