Klokkenluidersregeling

Cultuurhuis Garenspinnerij hanteert een klokkenluidersregeling. Bij het vermoeden van een misstand op het gebied van fraude, ongewenste intimiteiten en overige schending van een wettelijk voorschrift kan een werknemer een melding doen bij een van de twee vertrouwenspersonen:

Ingrid Davidse, ingrid@garenspinnerij.nl
Frits Garenfeld, frits@garenfeld.nl

Klokkenluidersregeling Cultuurhuis Garenspinnerij