Missie/Visie

Missie

Cultuurhuis Garenspinnerij biedt mensen een inspirerende confrontatie met muziek, kunst en cultuur waardoor zij hun kijk op de wereld verrijken en zo beter toegerust zijn om te kunnen functioneren in - en een bijdrage leveren aan -  de samenleving van morgen.

Visie

De ontwikkeling van creativiteit, kritisch en reflectief denken, esthetiek, communicatie en samenwerking zijn enorm verrijkend voor wie en wat we zijn als mens, in deze steeds complexere samenleving.

Strategie

Om de visie en missie te realiseren organiseert Cultuurhuis Garenspinnerij aantrekkelijke en eigentijdse ontmoetingen met muziek, kunst en cultuur voor - en tussen - een grote diversiteit aan doelgroepen. Cultuurhuis Garenspinnerij zet daartoe vijf cultuurinhoudelijke functies in:

1. Cultuureducatie
In het onderwijs, dialoog gestuurd, in samenwerking met de partners in het onderwijs

2. Cursussen
Met een breed aanbod van cursussen en workshops met voortdurend aandacht voor innovatie

3. Amateurkunst
Bieden van faciliteiten en ondersteuning vanuit professionals, zowel aan verenigingen als individuen

4. Ontmoeting
Als Culturele Huiskamer van de Stad biedt Cultuurhuis Garenspinnerij een laagdrempelige ontmoetingsplek voor een breed publiek

5. Sociaal domein
Met kunst en cultuur verbinden we speciale doelgroepen zoals statushouders, (eenzame) ouderen en de Marokkaanse buurtbewoners. Cultuurhuis Garenspinnerij werkt tevens met vele vrijwilligers en biedt stage plaatsen voor leerlingen en studenten en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.