Privacy Statement

Algemene Verordening Gegevensverwerking

Cultuurhuis Garenspinnerij volgt de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en is verwerkingsverantwoordelijke. Cultuurhuis Garenspinnerij heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om periodiek risico’s te onderzoeken en tegenmaatregelingen te treffen (mijke@garenspinnerij.nl). De verwerking van jouw gegevens worden geaccordeerd door het aanvinken van de akkoordverklaring bij het aanmelden voor een cursus. Cultuurhuis Garenspinnerij vraagt bij het aanmelden tevens om toestemming voor het sturen van extra berichten voormarketingdoeleinden en het gebruik van beeldmateriaal opgenomen tijdens onze lessen en activiteiten. Deze kunnen eventueel gebruikt worden voor pr doeleinden.

 • Cultuurhuis Garenspinnerij beschermt jouw persoonsgegevens en privacy
 • Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld
 • Cultuurhuis Garenspinnerij beheert jouw gegevens voor de cursusadministratie
 • Cultuurhuis Garenspinnerij verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (ras /etniciteit/ politieke opvattingen / levensbeschouwelijke overtuiging / lidmaatschap vakbond / genetische gegevens / biometrische gegevens / sexuele geaardheid / strafrechtelijke gegevens)
 • Cultuurhuis Garenspinnerij gebruikt enkel gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst
 • Cultuurhuis Garenspinnerij bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk
 • Cultuurhuis Garenspinnerij geeft je recht op inzage in jouw persoonsgegevens
 • Cultuurhuis Garenspinnerij geeft je recht op correctie, verwijdering of beperking verwerking
 • Cultuurhuis Garenspinnerij heeft een meldingsplicht bij een datalek en informeert je in voorkomende gevallen
 • Cultuurhuis Garenspinnerij vraagt je voorafgaande toestemming bij subverwerking van jouw gegevens
 • De website van Cultuurhuis Garenspinnerij heeft een SSL en is afgesloten
 • De accounts op de computers van het ondersteunend personeel zijn afgesloten met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Cultuurhuis Garenspinnerij hanteert een rechtenstructuur, waarbij de rechten passen bij de functie, met speciale rechten tot het inzien of wijzigen van persoonsgegevens
 • Cultuurhuis Garenspinnerij maakt gebruik van beveiligd e-mailverkeer
 • Alleen gedurende bepaalde campagnes maken wij gebruik van cookies, dit wordt dan vermeld bij het bezoeken van de site