Extra impuls voor cultuureducatie in het primair onderwijs

vrijdag 23 april 2021

Regio Midden-Holland ontvangt van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de komende vier jaren wederom een financiële bijdrage voor Cultuureducatie met Kwaliteit. Voor de subsidieperiode 2021-2024 ontvangt de regio Midden-Holland een subsidie van € 185.468,- per jaar. Hiermee kan het cultuuronderwijs op de scholen in Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard een extra impuls krijgen. Het plan ‘Cultuureducatie Verrijkt je kijk!’ dat namens de 5 gemeenten door Cultuureducatiegroep is ingediend bij het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie is goedgekeurd.

Cultuureducatie verrijkt je kijk!

Cultuureducatie met Kwaliteit heeft als doelstelling om kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Waarom? Omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Om dit te bereiken bevordert Cultuureducatie met Kwaliteit de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, ondersteunt het de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt Cultuureducatie met Kwaliteit bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e-eeuwse vaardigheden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het organiseren van inspiratiedagen en trainingen voor het onderwijs en culturele organisaties en kunstenaars. Ook is er deze periode aandacht voor het verbinden van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie om daarmee de culturele omgeving dichter bij de kinderen te brengen. Daarnaast is er extra aandacht voor scholen die nog niet meedoen aan het subsidieprogramma en is het doel om gelijke kansen voor alle kinderen te realiseren waarbij zij hun culturele en creatieve vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Subsidie 2021-2021

Voor de subsidieperiode 2021-2024 ontvangt de regio Midden-Holland een subsidie van € 185.468,- per jaar. Gemeenten uit regio Midden-Holland bouwen hiermee voort op de eerdere deelname aan het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit programma is gestart in 2013. Om aanspraak te kunnen maken op deze gelden dragen de gemeenten eenzelfde bedrag bij aan cofinanciering. De vijf gemeenten zetten voor deelname aan het subsidieprogramma geld in dat al voor culturele activiteiten in het onderwijs bestemd is.

cmk3.jpg