Handen schudden

woensdag 13 september 2017

Op woensdag 6 september 2017 tekende Cultuurhuis Garenspinnerij een partnerschapsovereenkomst met Rabobank Gouwestreek. Ook tekende de Rabobank een overeenkomst met Museum Gouda en de Goudse Weekendschool. De overeenkomsten worden afgesloten voor één jaar.

Onder de gewelven van Museum Gouda heeft een samenwerking tussen Rabobank Gouwestreek met drie Goudse partijen officieel vorm gekregen. Directeur Caspert van der Wel tekende namens Rabobank Gouwestreek een partnerschapsovereenkomst met directeur Willem van den Broek van Cultuurhuis Garenspinnerij. De samenwerking die al langer bestond, werd hiermee officieel bekrachtigd.

Willem van den Broek: “Rabobank Gouwestreek en Cultuurhuis Garenspinnerij zorgen er zo samen voor dat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met kunst en cultuur. We zijn dan ook erg blij dat met dit partnerschap.”

Samenwerking 

De samenwerking is aangegaan met de drie Goudse partijen uit de cultuursector afzonderlijk. Marc de Beyer namens Museum Gouda, Willem van den Broek namens de Garenspinnerij en Carolien van der Werf namens de Goudse Weekendschool zetten met genoegen hun handtekening onder de overeenkomst. Vol enthousiasme worden verschillende plannen uitgewerkt om de klanten van Rabobank te betrekken bij de drie culturele instellingen.  

Verbindingen gelegd

De drie partijen zijn samengekomen om ook onderling met elkaar ideeën uit te wisselen. Rabobank Gouwestreek bouwt op deze manier aan verduurzaming van haar relatie met de Goudse kunst- en cultuursector en verbindt de verschillende partijen.