Muziekmiddag bij Harmonie de Pionier zaterdag 25 juni jl.

maandag 27 juni 2022

Hierbij een verslag van een heel geslaagde muziekmiddag afgelopen
zaterdag bij de Pionier in huis.

Rond 12.15 verzamelden naar schatting zo'n 40 kinderen in het clubgebouw
om samen muziek te maken.
Geassisteerd door veel leden van het OLO (leerlingenorkest Pionier) en
het groot orkest werd de groep in drie delen verdeeld: kinderen die nog
geen instrument bespeelden en wilden uitproberen. (ik had daarvoor twee
violen meegenomen van de Garenspinnerij), kinderen die boomwhacker
wilden spelen en kinderen die een instrument bespeelden en een cursus
improviseren kregen (spelen zonder bladmuziek).
Het was gelukkig droog, dus twee groepen gingen naar buiten en een groep
verzamelde zich rond de piano met een schoolbord.

Om 13.30 begon de gezamenlijke repetitie. Er was een programma opgesteld
waarbij alle groepen een paar keer optraden.
Gezamenlijk werden uitgevoerd Ode aan Gouda, Brian Boru's Marche en
Adagio for Strings van Barber.
Het Elementair Orkest speelde drie delen van de Happy Hour suite en de
5e Hongaarse dans van Brahms.
Rond 14.50 was de repetitie ten einde.
Een grote groep ouders had zich inmiddels verzameld voor het concert dat
om 15.00 startte.

Het concert was een groot succes. Goed om te zien en horen dat twee
verschillende muziekwerelden zo natuurlijk samensmolten tot een geheel.
Een leerling uit het Elementair orkest constateerde verwonderd dat de
Pionier geen een altviool had!
De stukken die wij speelden waren van een ander genre, maar pasten goed
in het programma. Waar de blazers voornamelijk forte speelden, waren de
klanken van de strijkers een welkome piano afwisseling.

Ook de boomwhackers traden op met hun net ingestudeerde stuk: de
Boomwhackersbeat. De leerlingen van de Muziekbeleving- en
Introductiecursus van de Pionier speelden ook enkele stukken.

Precies om 16.00 was het concert afgelopen en kon iedereen onder het
genot van een drankje en hapje (frietjes) gezellig napraten of in de
speeltuin spelen.

Met muzikale groet,

Maaike Gerlsma

dirigente