Vacature Raad van Toezicht

donderdag 24 september 2020

Cultuurhuis Garenspinnerij zoekt voor haar Raad van Toezicht een lid met een financieel-economische achtergrond. Het beoogd lid zal naast de RvT onderdeel gaan uitmaken van de financiële audit commissie en toetst de kwartaalcijfers en de jaarrekening.

Omdat we willen dat de Raad van Toezicht een goede afspiegeling is van de Goudse samenleving, nodigen we in het bijzonder ook kandidaten met een biculturele achtergrond uit te reageren. Het nieuwe lid kan onmiddelijk meedraaien in de Raad van Toezicht en zal daarbij worden ingewerkt door het huidige lid met de financiële portefeuille, om in mei 2021 formeel toe te treden ter vervanging  van het vertrekkende lid. 

Cultuurhuis Garenspinnerij

Cultuurhuis Garenspinnerij is dé Culturele Huiskamer van Gouda. Jong en oud kan hier terecht voor inspiratie op het gebied van muziek, beeldend, dans, theater en media. Naast het volgen van cursussen en workshops is er een divers aanbod aan voorstellingen, optredens en exposities. Wekelijks geven zo’n 80 docenten les aan 2.000 leerlingen. We werken samen met vrijwel alle scholen in Gouda en omgeving. Daarvoor organiseren we vele educatieve projecten en workshops. Jaarlijks brengt Cultuurhuis Garenspinnerij ruim 60.000 mensen in contact met kunst en cultuur.

Raad van Toezicht

Cultuurhuis Garenspinnerij heeft een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. De RvT vergadert ca 6 keer per jaar er zijn 5 audit commissiebijeenkomsten, daarnaast komen leden soms bijeen in een commissie. De leden ontvangen een vrijwilligersvergoeding en worden jaarlijks uitgenodigd voor een culturele rondleiding in een museum door de directeur. De RvT bestaat uit 5 personen. 

Reageren

Voor vragen over de vacature kunt u zich wenden tot de directeur-bestuurder Willem van den Broek of voorzitter Rien Fraanje van de RvT, via directie@cultuurhuisgarenspinnerij.nl. Graag zien we uw reactie tegemoet voor 1 november 2020.