Veiligheid

  • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
  • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand via de dichtstbijzijnde aangegeven vluchtroute.
  • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
  • Het losdraaien of manipuleren van de rookmelders levert een gevaar voor jezelf en anderen op.