Voorwaarden

  • Alle aanwijzingen van medewerkers van Cultuurhuis Garenspinnerij, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt melden op het kantoor via telefoonnummer: 0182-52 72 38
  • In Cultuurhuis Garenspinnerij gaan wij respectvol met elkaar om en het is dan ook verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te plaatsen en/of door woord of gebaar (handeling), onze bezoekers en medewerkers (seksueel) te intimideren.
  • Cultuurhuis Garenspinnerij dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, wij schenken daarom geen alcoholhoudende drank aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van bezoekers vragen medewerkers van Cultuurhuis Garenspinnerij een legitimatiebewijs te tonen.
  • Op diverse plaatsen in Cultuurhuis Garenspinnerij hangen camera’s, een ieder die zich in ons gebouw bevindt stemt toe in het maken van opnames. Deze camera’s ondersteunen de medewerkers in het gebouw bij het handhaven van orde en veiligheid. Indien nodig kunnen video-opnames als ondersteunend materiaal door de autoriteiten worden gebruikt bij calamiteiten, de opsporing van eventuele ordeverstoringen en/of stafbare feiten.
  • Cultuurhuis Garenspinnerij is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van je bezittingen.
  • Cultuurhuis Garenspinnerij is gerechtigd op ieder moment en zonder opzegtermijn haar diensten aan jou te beëindigen wanneer de huisregels worden overtreden, of als men zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in Cultuurhuis Garenspinnerij worden verstoord.
  • De directie en/of medewerkers die voor Cultuurhuis Garenspinnerij werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.