Giften en ANBI

donderdag 25 januari 2024

Het afgelopen jaar hebben wij weer een aantal mooie giften en schenkingen mogen ontvangen. Van een financieel legaat tot prachtige muziekinstrumenten. We zijn erg dankbaar voor deze ondersteuning! De muziekinstrumenten gebruiken we in onze lessen of worden in bruikleen gegeven aan cursisten die zelf geen  instrument kunnen aanschaffen. En dankzij de financiële giften organiseren we activiteiten voor bijvoorbeeld kinderen die het niet vanuit huis meekrijgen om kunst- en cultuurlessen te volgen.

Cultuurhuis Garenspinnerij is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat giften aan ons vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting. Wat je schenkt, komt dus volledig ten goede aan onze organisatie en wordt ingezet om een zo groot mogelijke groep mensen in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Zoek je  dus nog een goed doel in 2024? Denk dan aan ons!

 

Meer informatie over onze ANBI-status

Meer informatie over het steunen/sponsoren van Cultuurhuis Garenspinnerij